Pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem - HEK Hand Paste 5l

Kategorie

Pasta BHP dedykowana do czyszczenia rąk z olejów, smarów, rdzy czy lakierów. Jest bardzo skuteczna dzięki dodatkowi ścierniwa - mączki drzewnej. Wysoka zawartość lanoliny oraz neutralne pH czyni ją delikatną dla skóry, dodatkowo odżywiając ją i chroniąc przed wysuszeniem. Nie zapycha kanalizacji.

Jak używać HEK Hand Paste?

  1. Zwilż dłonie i nanieś niewielką ilość pasty.
  2. Wcieraj ją delikatnie tak długo, aż uzyskasz zadowalający efekt.
  3. Opłucz ciepłą wodą. Jeżeli jest taka potrzeba - powtórz czynność.

Dostępne są również opakowania o pojemnościach 0,5 litra, 1 litr oraz 10 litrów
HEK Hand Paste 0,5 litra
HEK Hand Paste 1 litr
HEK Hand Paste 10 litrów.

Środki ostrożności:
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Laureth-7, Lanolin, Glycerin, Limonene, Ethyl Alcohol, kompozycja zapachowa, barwnik, Polyurethane-1, Aqua