Pasta BHP ze ścierniwem do czyszczenia mocno zabrudzonych rąk - HEK Hand Paste 10 l

Kategorie

Pasta poprzez zastosowanie unikalnej formuły idealnie czyści ręce z zabrudzeń z tłuszczu, oleju, rdzy, lakieru czy farby. Zawarte w niej ścierniwo - mączka drzewna - ułatwia czyszczenie a dodatek lanoliny odżywia skórę i chroni ją przed wysuszeniem i podrażnieniem. Posiada neutralne pH.

Jak używać HEK Hand Paste?
Zwilż dłonie i nanieś niewielką ilość pasty. Wcieraj ją w dłonie tak długo, aż efekt będzie zadowalający. Opłucz ręce ciepłą wodą. Jeżeli jest taka potrzeba powtórz czynność.

Pasta dostępna jest również w opakowaniach 0,5 litra, 1 litr oraz 5 litrów.

Środki ostrożności: P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Laureth-7, Lanolin, Glycerin, Limonene, Ethyl Alcohol, kompozycja zapachowa, barwnik, Polyurethane-1, Aqua