Active Foam White 20 l - piana aktywna

ZOBACZ W SKLEPIE

HEK ACTIVE FOAM aktywna piana przeznaczona do wstępnego mycia pojazdu. Dzięki unikalnej mieszaninie składników piana dokładnie penetruje cząsteczki brudu. Idealna do czyszczenia karoserii, jak i elementów plastikowych czy chromowanych. Jest całkowicie bezpieczna dla lakieru, powłok woskowych i ceramicznych. HEK ACTIVE FOAM zabezpiecza karoserię przed ponownym zabrudzeniem, mikro uszkodzeniami oraz szkodliwym działaniem promieni UV

Sposób użycia:

  1. Przed naniesieniem środek rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia.

  2. Zmyć brud wodą pod wysokim ciśnieniem a, następnie nanieść rozcieńczony środek od dołu do góry, aby uniknąć smug.

  3. Odczekać 1-2 minuty, unikając wyschnięcia!

  4. Dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem, zachowując odległość 15-20 cm od powierzchni.

Zawiera: Alkilopoliglukozyd C8-10, wersenian czterosodowy

Środki ostrozności:

Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem

Aktywna piana dostępna jest również w opakowaniach 1 litr oraz 5 litrów:

HEK ACTIVE COLOUR WHITE 1 LITR

HEK ACTIVE COLOUR WHITE 5 LITRÓW