Active Foam White 1 l - piana aktywna

ZOBACZ W SKLEPIE

Piana aktywna HEK ACTIVE COLOUR FOAM przeznaczona do wstępnego mycia pojazdu, Piana o maksymalnym stężeniu i najwyższej wydajności wśród piana aktywnych , posiada w sobie silne środki pianotwórcze, dzięki unikalnej mieszaninie składników piana dokładnie penetruje cząsteczki brudu długo utrzymuje się na karoserii zmiękczając brud i zanieczyszczenia , po nałożeniu naszej piany i odczekaniu kilku chwil wystarczy tylko użyć wody pod ciśnieniem .

Idealna do czyszczenia karoserii, jak i elementów plastikowych czy chromowanych. Jest całkowicie bezpieczna dla lakieru, powłok woskowych i ceramicznych. HEK ACTIVE COLOUR FOAM zabezpiecza karoserię przed ponownym zabrudzeniem, mikrouszkodzeniami oraz szkodliwym działaniem promieni UV.

Sposób użycia:

  1. Upewnij się czy karoseria pojazdu jest chłodna

  2. Pokryj suche i brudne auto pianą zaczynając oprysk od dołu ku górze

  3. Odczekaj, aż HEK ACTIVE COLOUR FOAM zmiękczy i usunie wierzchnią warstwę brudu. Nie dopuść jednak do wyschnięcia piany

  4. Zmyj pianę od góry ku dołowi pojazdu zachowując odległość 15-20 cm od powierzchni

Zawiera: Alkilopoliglukozyd C8-10, wersenian czterosodowy

Środki ostrożności:

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem

Aktywna piana dostępna jest również w opakowaniach 5 litrów oraz 20 litrów:

HEK ACTIVE COLOUR FOAM 5 LITRÓW

HEK ACTIVE COLOUR FOAM 20 LITRÓW