Interior Dressing Neutral

2 lata temu
interior-dressing-neutral.jpg

Wraz z nowym rok­iem 2022 wprowadzamy do oferty Inte­rior Dress­ing Neutral.

Inte­rior Dress­ing Neu­tral to spec­jal­isty­czny pro­dukt o uwodzi­ciel­skim męskim zapachu stwor­zony do czyszczenia i pielę­gnacji tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu takich jak plas­tiki, guma, kar­bon, winyl czy skóry eko­log­iczne. Dokład­nie czyści pozostaw­ia­jąc delikat­nie przy­ciem­nioną powierzch­nię. Chroni przed blaknię­ciem i pęknię­ci­ami. Preparat posi­ada bardzo dobre właś­ci­wości antystatyczne.

Zobacz szczegóły produktu